มหกรรมโครงการยักษ์ พิทักษ์โลก [หน้า 2/2]

 
     มหกรรมโครงการยักษ์ พิทักษ์โลก [หน้า 2/2]
 
 
เรือเหนือเมฆ
 
 
Cloudmaking ships

แสงและความร้อนที่ส่องลงบนพื้นผิวโลกบางส่วน ปะทะกับปุยเมฆได้สะท้อนออก
ไปในอวกาศ เป็นผลให้ิบริเวณนั้น ที่อยู่ใต้ปุยเมฆมีสภาพอากาศเย็นลง เพราะแสง
ส่องลงมาน้อยกว่าปกติ เหมือนถูกกรอง

ดังนั้น เพื่อลดปริมาตรความร้อน National Center for Atmospheric Research
และ Edinburgh University จึงมีแนวคิดสร้างเมฆจากบนเรือ ที่ไม่มีคนบังคับขณะ
ขับเคลื่อนไปในมหาสุมทรทั่วโลก เพื่อสร้างเมฆจากน้ำทะเลขึ้นไปสู่อากาศชั้นสูง
ลดอุณหภูมิโลก

ปัญหาของโครงการ

ต้องสร้างเรือเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ลำ เพื่อให้เพียงพอต่อการสร้างเมฆและ
ปัญหาที่ตามมา คือ อาจเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่จากเมฆที่สร้างขึ้นเกิดน้ำท่วม
ในที่ๆไม่ต้องการเนื่องจาก ไม่สามารถควบคุมลมได้
 
 
อาหารเสริมมหาสุมทร
 
 
Geritol Solution

ด้วยแนวคิดนำ Iron ore (ธาตุเหล็ก) ในปริมาตรมากๆ ทิ้งลงสู่ทะเลและมหาสุมทร
เนื่องจากเป็นสารอาหาร สำคัญของสาหร่าย (Algae) และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ (Natural
plankton) ที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำ

สาหร่ายดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดูดกลืน Carbon dioxide ปลดปล่อย
Oxygen จากการสังเคราะห์แสง ท้ายที่สุดสาหร่ายเหล่านั้นหมดอายุขัยจมลงก้น
ทะเลพร้อมๆกับ Carbon dioxide ลงไปด้วย สะสมเป็น ตะกอนดิน หินต่อไป

ได้ทำการทดลองโดย Planktos Inc. of Foster City, Calif. จากแนวคิดดังกล่าว
โดยใช้ ผงฝุ่น Iron ore จำนวน 50 ตันทิ้งลงในมหาสุมทร Pacific มีทั้งสำเร็จและ
ล้มเหลวของผลที่ตามมา

ต่อมา ค.ศ.2001 Intergovernmental Panel on Climate Change ได้ในความ
สนใจ โดยประเมินว่า Algae และ Plankton ที่ใช้ Iron ore ทุกๆ 1 ตัน สามารถลด
Carbon dioxide ได้ 100,000 ตัน ถ้ากระทำในพื้นที่ขนาดใหญ่ ของมหาสุมทรจะ
ลด Carbon dioxide ได้ถึง 3 พันล้านตัน

ปัญหาของโครงการ

อาจสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลเป็นวงกว้าง กระทบต่อระบบนิเวศ
ท้องถิ่นของสัตว์น้ำบา ตระกูลได้ และปัญานโยบายเรื่องน่านน้ำสากล
 
 
 
หลังคาสีเขียวทั้งโลก
 
 
 
Greenhouses & Green roof

ข้อเท็จจริง Greenhouses ประเภท Zero energy ต้องปราศจากการใช้วัตถุที่ได้
จาก พลังงานจากไฟฟ้า น้ำมัน ถ่านหิน ในการก่อสร้างจึงถือว่าสมบูรณ์แบบ หนึ่ง
ในโครงการได้ ออกแบบโดย Scott Specht studio เป็นยุคแรกของบ้านอนาคต
เน้นความมิตรเป็นต่อสิ่งแวดล้อม 100%

หลังคาแบบ Solar panels รับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เก็บไว้
ในระบบแบตเตอรี่ สำหรับใช้กลางคืนตลอด 1 สัปดาห์ส่วนกลางวันใช้แสงจากภาย
นอก สิ่งปฎิกูล ขยะ มีระบบย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป

แนวคิด Greenhouses นี้มีความเก่าแก่มานับหลายพันปี ตั้งแต่ยุค Babylon ปลูก
สวนไม้ดอกและพืชผักไว้ บนสวนลอยฟ้า ตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยใน
ยุโรปอังกฤษ เยอรมัน อเมริกา และญี่ปุ่น ให้ความสำคัญต่อการปลูกพืชบนหลังคา
อาคาร (Green roof) ที่ถูกทิ้งไว้มิได้ใช้ประโยชน์

ส่วนใหญ่เป็นพืชคลุมดิน ที่ดูแลรักษางาน ทนต่อสภาพแห้งแล้ง อากาศหนาวเย็น
เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิ ลดพลังงานการใช้ ระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและ
เป็นดูดซับมลพิษในบริเวณนั้นอย่างได้ผล พร้อมทั้งเปลี่ยน แปลงสภาพอากาศให้
สะอาดขึ้น

ข้อสำคัญน้อยคนนัก จะมองเห็นถึงความสำคัญ ของค่ารังสีของดวงอาทิตย์ ที่เพิ่ม
อัตราสูงจนน่ากลัว จากปฎิกิริยาเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ทำให้เกิดโรค
มะเร็งผิวหนังโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะประชากรในแถบเส้น ศูนย์สูตรซึ่ง Green roof
มีส่วนช่วยปกป้องได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้อยู่อาศัย

ปัญหาของโครงการ

ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัยทั้งระบบเป็นแบบ Greenhouses
มี ภาระต่อการลงทุนใหม่สูง อาจไม่เป็นที่นิยม ยกเว้นโครงการก่อสร้างใหม่มีแนว
คิดชัดเจน

การจัดทำ สำหรับประเทศเขตร้อนแถบเส้นศูนย์สูตร ต้องใช้ Green roof ระบบ
Tropical Zone โดยเฉพาะ จึงเหมาะสมกับชนิดของพืช เนื่องจากฝนตกมากกว่า
และแสงแดดจัดกว่า

อย่างไรก็ตามหากเจาะจงปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก สำนักงานขนาดใหญ่
จัดทำเฉพาะเรื่อง Green roof ยังมีความเป็นไปได ้ซึ่งลงทุนน้อยกว่ามากพิสูจน์
แล้วคุ้มค่า ขณะนี้มีปรากฎแล้ว 738 โครงการ เป็นพื้นที่ ทั้งสิ้นบนอาคารทั่วโลก
16,915,216 ตร.ฟุต
 
 
 
 
 
ผ้าห่มธารน้ำแข็ง
 
 
Canvas cover to protect

เพื่อปกป้องธารน้ำแข็ง บริเวณ Mountain Zugspitze ระดับความสูงมากในประเทศ
Germany จึงได้ใช้ผ้าใบ (Canvas) ห่มปิดเหนือพื้นหิมะน้ำแข็ง ในช่วงฤดูร้อนป้อง
กันการละลาย

ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ ได้ทดลองติดตั้งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณขั้วโลก มีความ
เป็นไปได้ สามารถลดความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิผิวพื้นที่ถูกปิดบังด้วย Canvas
ชนิดพิเศษ โดยแต่ละผืนจะตอกยึดด้วยลงพื้น ด้วยเสาไม้ไผ่ขนาดเล็ก แทนการใช้
เสาเหล็กหรืออลูมิเนียมได้ เนื่องจากเป็นตัวนำความร้อน

ข้อมูลการวิเคราะห์พบว่า แสงแดดในฤดูร้อนส่องลงบริเวณขั้วโลก พื้นผิวน้ำแข็ง
รับความร้อน 32 องศา F ส่วนผิวน้ำ รับความร้อน 90 องศา F เพราะฉะนั้นหากพื้น
ผิวที่เต็มไปด้วยน้ำ ก็จะยิ่งเร่งการละลายตัวน้ำแข็งทวีคูณ หากสามารถใช้แผ่น
Canvas ปิดบังไว้ จะช่วยสะท้อนความร้อนออกไป น้ำแข็งยังคงสภาพอยู่ได้

ปัญหาของโครงการ

จำเป็นต้องใช้แรงงานการติดตั้งมาก และเมื่อเข้าฤดูหนาวของขั้วโลกต้องเปิดออก
จึงใช้แรงงานอีกเช่นกัน มิใช่เป็นการลด Carbon dioxide โดยตรง
 
 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น