Red Giant effect : กรณีผลกระทบจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์

   Red Giant effect : กรณีผลกระทบจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์
 
 
กรณีผลกระทบจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์
มีโอกาสจะปรากฏ 100 % ในระยะ 5,000 ล้านปี


โดยปกติขบวนการพัฒนาระบบของ ดวงอาทิตย์ ดำรงสถานะความสมดุลยจาก
การเผาไหม้ และหลอมละลายภายในแกน ที่ประกอบไปด้วย Hydrogen และ
Helium เป็นกระบวน การปลดปล่อยพลังงาน (ผลิตแสงสว่าง ความร้อนสาร
กัมมันตรังสีต่างๆ) ออกมาบริเวณ ผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์ โดยก๊าซเหล่านั้น
ได้สะสมเป็นจำนวนมากและทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ มากมหาศาล นับหลายพันล้านปี

ในที่สุด Hydrogen ภายในแกนของได้หมดลง การเผาไหม้เริ่มข้ามชั้น (ภายใน
ดาวมีก๊าซเป็นชั้นๆคล้ายหัวหอมใหญ่) การรักษาสมดุลพลังงาน ของดวงอาทิตย์
จะล้มเหลว บรรยากาศเกิดสภาพกดดัน อุณหภูมิภายนอกเกิดความร้อนเพิ่มขึ้น

ความร้อนนี้ทำปฏิกิริยากับ Helium ที่สะสมมานาน เกิดระเบิดและแผ่รังสีอย่าง
มหาศาล ทำให้เกิดการขยายตัวของดวงอาทิตย์ ดาวใหญ่กว่าปกติอีกหลายร้อย
เท่าหรือนับ หลายพันเท่า

การเผาไหม้ก๊าซบริเวณเปลือกนอก เกิดเป็นรัศมีวงกว้างรอบดวงอาทิตย์เป็น
การขยายตัวของพื้นที่ลุกลามออกสู่ภาพนอกอย่างสุดขั้ว สิ่งต่างๆที่อยู่ในรัศมี
ดังกล่าวจึงถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนสูง

ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นนานนับหลายล้านปี ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณมวลหรือ
วัตถุดิบที่หลงเหลืออยู่ การลุกไหม้อย่างโชติช่วง ดังกล่าวเป็นสีแดงขนาดใหญ่
โตมาก จะเกิดในอนาคตประมาณ 4.5 - 5 พันล้านปีข้างหน้าเรียกปรากฏการณ์
ดังกล่าวว่า ดาวยักษ์สีแดง (Red Giant) เป็นระบบปกติของการพัฒนาดวงดาว
ที่เกิดขึ้นในจักรวาล ตลอดเวลา อย่างมากมายทุกแห่ง
 
 
การเผาไหม้กันระหว่างชั้น และผิวที่เต็มไปด้วยก๊าซฮีเลียม
ทำให้เกิดรังสีต่างๆที่อันตราย และรังสีเหล่านี้มีความเสถียร อยู่ได้อีก 5,000 ปี
 
 
การเผาไหม้ เหมือนการระเบิด ของก๊าซที่อัดอยู่ในลูกโป่ง
และระเบิดต่อเนื่องอย่างไม่หยุดอีกนับล้านปี
 
 
เมื่อดวงอาทิตย์ขยายตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ทำให้ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับ
โลกสั้นลง 100 เท่า เท่ากับโลกจะได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น 100 เท่าเป็นอย่างน้อย
อุณหภูมิโลกบริเวณเขตร้อน 30 องศา C ก็จะเพิ่มเป็น 300 องศา C

แหล่งน้ำจะเหือดแห้ง สัตว์ มนุษย์ พืชต่างๆล้มตายลงทั้งหมด ในบรรยากาศเต็ม
ไปด้วยกัมมันตรังสีและขาดแคลนออกซิเจน ชั้นโอโซนถูกทำลายจากรังสีพลัง
ความร้อนโดยสิ้นเชิง กรณีดังกล่าวสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกจะถูกแผดเผาไปทั้งสิ้น

ความร้อนนี้ยังขยายตัวไปยัง ดาวเคราะห์ใกล้เคียงในระบบสุริยะเป็นวงกว้างใหญ่
เป็นการปิดฉากโลกโดยสมบูรณ์แห่งยุคมนุษย์ และสัตว์ที่ใช้ออกซิเจนหายใจ

ถึงแ้ม้หลายคนบอกเรื่องนี้ห่างไกลกว่าทุกเรื่อง ไม่น่าวิตกอะไร อย่างไรคงไม่มี
ชีวิตอยู่ถึงเหตุการณ์นี้แน่ๆ ในทางด้านวิชานั้นประสงค์ให้เกิดความเข้าใจแนวทาง
แห่งธรรมชาติ แม้แต่ในระบบสุริยะที่ยิ่งใหญ่ หรืออาณาเขตแห่งจักรวาลที่ใหญ่
่กว่ามากมาย ก็ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ทุกระบบมีขอบเขตและจุดจบทั้งสิ้น
 
 
อนาคตของโลก อีก 5 พันล้านปี
 
 
อีก 6.5 - 6.7 พันล้านปีนับจากวันนี้ ตำแหน่งโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ดาวพุธ ดาวศุกร์ จะหายไป
 
 
ความเป็นไปได้ :

มีโอกาสเกิด 100 % ในระยะ 4.5 - 5 พันล้านปีข้างหน้า

การแก้ไขเหตุการณ์ :

ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสังคม :

โครงการด้านอวกาศของ NASA และโครงการของสถาบันต่างๆ พยายามศึกษา
แหล่งอาศัยใหม่ของมนุษย์ เช่น บริเวณดวงจันทร์ ยูโรปาของดาวพฤหัส และ
ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนอกระบบสุริยะ ที่เราี่สามารถดำรงชีพได้ อาจปลอดภัยต่อ
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ด้วยการสืบค้น โลกอื่น

เพื่อดำรงเผ่าพันธ์มนุษย์ไว้ ด้วยอาจเตรียมการโครงการ อีกหลายร้อยปีข้างหน้า
นำอาสาสมัครจำนวนหนึ่งไปพร้อมกับยานอวกาศ การเดินทางไปมีเป้าหมายไป
ระยะไกลสู่ระบบสุริยะอื่น เพื่อค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลก เพื่อการตั้งอาณานิคม
ของมนุษย์ขึ้นใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น