Wonderful Earth : โลกสุดมหัศจรรย์

 
   Wonderful Earth : โลกสุดมหัศจรรย์
 
    Angel Falls น้ำตกที่สูงที่สุดของโลก
 
น้ำตก Angel Falls
   
 
น้ำตกสวยงาม และยิ่งใหญ่ คือ Niagara Falls เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมโด่งดัง
ของโลก มักเห็นในภาพยนตร์ นิตยสารต่างๆ หากเป็นน้ำตกสูงที่สุดของโลกนั้นอยู่
ในเวเนซูเอล่า ที่อุทยานแห่งชาติ Canaima National Park

บันทึกการ สำรวจพบน้ำตกโดย Ernesto Sanchez La Cruz ในอดีตเป็นครั้งแรก
ต่อมา James Crawford Angel ชาวอเมริกัน ได้พบเห็นน้ำตกนี้ ขณะได้ทำการบิน
สำรวจแหล่งแร่ ปี ค.ศ. 1933 และกลับไปอีกใน ค.ศ.1937 เข้าไปสำรวจพร้อมกับ
ภรรยาโดยเครื่องบิน ขนาดเล็กสามารถลงจอดได้ (เครื่องบินที่ใช้ในการสำรวจได้
ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์การบิน เมืองมาลาไคล์ทางตะวันตกของเวเนซูเอล่า)

ต่อมาอีก 33 ปี ได้เดินทางเข้าไป สำรวจอีกโดย เฮลิคอปเตอร์ รวมถึง 11 วัน
น้ำตกดังกล่าวถูกขนานนามว่า Angel Falls หรือ Salto Angel ลักษณะเป็นน้ำตก
2 ชั้น มีความสูง 979 เมตร (3,212 ฟุต) ถือว่าเป็นน้ำตกสูงที่สุดในโลก

ทางขึ้นลาดชันมาก มียอดเขาสูงทะยานสู่ท้องฟ้า ระหว่างยอดเขาห่างกันมากเป็น
ภูเขาก่อตัวจาก หินทราย (Sandstone) ถูกน้ำกัดเซาะมี อายุมากกว่าพันล้านปี

References :
Encyclopedia Britannica
Extreme Science
 
 
ตำแหน่งจากภาพถ่ายทางอากศ
 
 
เป็นภูเขาที่ก่อตัวจากหินทราย (Sandstone) อายุมากกว่าพันล้านปีี
 
   Nile River แม่น้ำยาวที่สุดของโลก
 
Nile River มีเส้นทางไหลผ่าน 9 ประเทศ
 
 
ทุกวันผู้คนมากมายนับล้าน ได้ใช้ประโยชน์กับ Nile River ตั้งแต่อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมีเรือสำราญเพื่อ ชมทรรศนียภาพ เช่น วัฒนธรรมของชาวอียิปต์
ด้านกสิกรรม ด้านปศุสัตว์ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ มีฟาร์มมากกว่า 1,000 แห่งอาศัย
แม่น้ำนี้ หล่อเลี้ยงชีวิตรวมถึงการขนส่ง การเดินทางข้ามไป มาทั้ง 2 ฝั่งแม้กระทั่ง
การทำประมงน้ำจืด ของประชากรหลายประเทศในแม่น้ำดังกล่าว

ระยะทางอันยาวมากของ Nile River มีเส้นทางไหลผ่าน 9 ประเทศ มีแหล่งน้ำจาก
ทะเลสาบ 2 แหล่งคือ Lake Victoria ในประเทศอูกาดา เรียกว่า White Nile และ
Lake Tana แหล่งน้ำจากประเทศเอธิโอ-เปีย เรียกว่า Blue Nile

White Nile ไหลผ่าน อูกาดา ซูดานและอียิปต์ แม่น้ำบลูไนล์ ไหลผ่าน เอธิโอเปีย
ซาเยล เคนย่า แทนซ่าเนีย รีวันดาและบลูริดี มีความยาว ประมาณ 6,695 กม.รวม
พื้นที่ 3,349,000 ตร.กม.นับว่ามีความสำคัญ ต่อประชากรโลกนับล้านคน ด้วยเป็น
แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของโลก

References:
Michael Barron /The Nile River
Think Quest Library, (Africa)
 
 
Nile River บริเวณทางตอนเหนือของ Khartoum ในประเทศ Sudan
 
 
Lake Victoria มีขนาด 68,800 ตารางกิโลเมตร
 
   Amazon มีปากแม่น้ำกว้างที่สุดของโลก
 
บริเวณปากอ่าว Amazon River มีความ กว้างประมาณ 325 กม
 
 
ตลอดเส้นทาง มี ปริมาตรเก็บกักน้ำจืด 20 % ของทั้งโลก
 
 
Amazon River เป็นป่าดงดิบมีความสมบูรณ์มาก แห่งหนึ่งของโลก สารคดีต่างๆ
มักจะเข้าไปถ่ายทำ เรื่องราวของชีวิตสัตว์ป่า ที่เราไม่ค่อยได้เห็นพร้อมความลึกลับ
ของชนเผ่าต่างๆ พื้นที่ๆเข้าถึงได้ยาก

พื้นที่ตลอด Amazon River เก็บกักน้ำจืด 20 % ของทั้งโลก รายงานการสำรวจ
ความยาว ระหว่าง 6,259 - 6,712 กม. (แต่มีการถกเถียงกันว่าระหว่าง Amazon
River และ Nile River มีความยาวในรายงานระหว่าง 5,499 - 6,690 กม.)

แต่ Amazon River มีจุดกว้างที่สุด 11 กม.ในฤดูแล้งมีพื้นที่ี่ เก็บน้ำได้มากมายถึง 110,000 ตร.กม. สำหรับในฤดูน้ำหลาก จะสามารถเก็บน้ำได้ถึง 250,000 ตร.กม.
ความกว้างของแม่น้ำถึง 40 กม.

เฉพาะบริเวณปากอ่าวของ Amazon River มีความกว้างประมาณ 325 กม.เหตุผล
เพราะ Amazon River รับน้ำ จากครึ่งหนึ่ง ของทางเหนือ และทางตอนใต้ทั้งหมด
จากทวีปอเมริกา (พื้นที่ 40 %) เป็นเขตป่าฝนตกชุก นับว่าเป็นอาณาเขตของแม่น้ำ
ที่กว้างใหญ่ เหมือนทะเลมากที่สุดของโลก

Reference:
Extreme Science
 
 
Amazon อาณาเขตแห่งป่าดงดิบ
 
   Everest ยอดเขาสูงที่สุดของโลก
 
ยอดเขา Everest
 
 
ตำแหน่งเทือกเขา
 
 
Everest อันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนแนวภูเขา Khumbu Himal อาณาเขตทอดยาวตาม
แนวชายแดนตั้งแต่ประเทศ เนปาล ธิเบตและจีน ตลอดเวลาีนักสำรวจมากมายที่
พยายามจะขึ้นสำรวจสู่ยอด Everest

ปี ค.ศ. 1953 Edmund Hillar ชาวนิวซีแลนด์ และ Tenzing Norgay ชาวเนปาล
สามารถพิชิตยอดเขาได้สำเร็จ มีความสูง เหนือระดับน้ำทะเล 8,848 เมตร หรือ
29,028 ฟุต นับว่าเป็นยอดเขาสูงที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว ภูเขาขนาดใหญ่มักเกิดจากหินแข็ง (Solid Rock) แต่เทือกเขา หิมาลัยเกิดจากพื้นทะเลดึกดำบรรพ์ เหตุเพราะแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นชนกันจน
ยกสูงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่า Uplifting ร่องรอยแสดงของชั้น หินตะกอน (Sediment)
และมีหลักฐาน ของฟอสซิลพื้นทะเลโบราณอยู่บนเทือกเขา

การสำรวจยอดเขา Everest ตั้งแต่ ค.ศ.1922 - 2004 ทีมสำรวจที่สามารถพิชิต
ยอดสูงสุดได้แล้ว 2,249 คน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 186 คน บริเวณที่สูงของ Everest สภาพหนาวเย็นจัดมาก พายุที่มีลมเย็นรุนแรงโหดร้าย อากาศเบาบาง ออกซิเจน
น้อยกว่าบนพื้นโลกมาก (มนุษย์สามารถอยู่ในภาวะดังกล่าวได้ เพียง 2 - 3 วัน)
ทำให้เกิดอาการปวดหัว เรียกว่าอาการ Mountain Sickness และถึงแก่ชีวิตได้

เนื่องจาก Everest มีส่วนเกี่ยวข้อง กับหลายประเทศและหลายวัฒนธรรม จึงมี
ชื่อแตกต่างกันไป ชาวเนปาลเรียกว่า Sagarmatha มีความหมายว่า พระผู้เป็นเจ้า
จากสวรรค์ ส่วนชาวธิเบต จะเรียกว่า Chomolungma ความหมายว่า มารดาแห่ง
จักรวาล บางข้อมูลแปลว่า พระแม่ธรณี และชาวจีนเรียก Zhumulangma ตามชาว
ธิเบต โดยชื่อโบราณบันทึกไว้้คือ Devgiri เป็นภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า
ภูเขาแห่งสวรรค์

ส่วนชื่อ Everest ตั้งโดย Andrew Scott Waugh ทหารชาวอังกฤษและนักสำรวจ
พำนักในอินเดีย เมื่อ ค.ศ. 1865 เป็นเกียรติแก่ Sir.George Everest นักสำรวจ
ชาวอังกฤษยุคแรก

References:
Encyclopedia Britannica Wikipedia, English
Columbia University Press
Extreme Science
 
 
ยอดเขา Everest มองจากอวกาศ
 
   Grand Canyon หุบเขาใหญ่ที่สุดของโลก
 
Grand Canyon
 
 
มีความสมบูรณ์ด้านนิเวศ
 
 
รัฐ Arizona เป็นที่ตั้ง Grand Canyon National Park เป็นหุบเขาทอดยาวตาม
แม่น้ำ Colorado River ถึง 446 กม. (เท่ากับประมาณระยะทางกรุงเทพ ถึงชุมพร)
รวมพื้นที่ 1,218,375 เอเคอร์ จัดว่าเป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ภูมิประเทศ กึ่ง-แห้งแล้ง (Semi-Arid) เป็นที่ราบสูง แอ่งกระทะแม่น้ำลำธารไหล
ผ่านตามซอกหินผาขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ และฟอสซิล (Fossil)
ดึกดำบรรพ์นานาชนิด เหมาะที่จะศึกษา ค้นคว้าด้านธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา

หินแร่ทับถมของยุคต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่ง สะเก็ดดาว อุกกาบาต ยุคดึกดำบรรพ์
หลายแสนปี ได้พบหลักฐานวัตถุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคือ Artifactอายุประมาณ
12,000 ปี เชื่อได้ว่ามนุษย์โบราณเคยอาศัยในถ้ำแถบนี้

Grand Canyon อุดมไปด้วยพืชพรรณไม้มากกว่า 1,500 ชนิด นกต่างๆ 355 ชนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 89 ชนิด เลื้อยคลาน 47 ชนิด สัตว์ประเภทสะเทิ้นน้ำ
สะเทิ้นบก 9 ชนิด ปลาต่างอีก 17 ชนิด นับว่ามีความหลากหลาย ของธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์อีกแห่งของโลก

ปัจจุบัน Grand Canyon เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ แต่ละปีผู้คนจากทั่วโลก
มากกว่า 5 ล้านคน เข้าชมความยิ่งใหญ่ สวยงามของธรรมชาติ เมื่อ ค.ศ. 1979
ขึ้นบัญชี เป็นมรดกโลกแล้ว (World Heritage Site)

Reference:
National Park Service US, Departments of The Interior , USA
 
 
แม่น้ำ Colorado
 
 
บริเวณถ้ำที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เมื่อ 12,000 ปีที่แล้ว
 
   Caspian Sea ทะเลสาบใหญ่ที่สุดของโลก (โดยขนาดและปริมาณ)
 
ยามเย็นที่ Caspian Sea
 
 
อาณาเขตทั้งสิ้น 386,400 ตร.กม.นับเป็นทะเลสาบ ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
ถูกล้อมรอบด้วย 5 ประเทศ คือ อาเซอร์ไบจัน อิหร่าน คาซัคสถาน ตรุแมนนิสถาน
และรัสเซีย

ด้านตอนเหนือของ Caspian Sea เป็นแหล่งอาศัยของแมวน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
33 ชนิด นกต่างๆกว่า 256 ชนิด (นกอพยพ 120 ชนิด) ปลาต่างๆ 120 ชนิด และ
พืชพรรณไม้ต่าง ๆ อีก 289 ชนิด เป็นพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ด้านนิเวศของโลก
อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ

Reference:
International Institute for Caspian Studies
 
 
ที่ตั้งของ Caspian Sea

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น