Small world : โลกใบเล็ก [หน้า 1/2]

 
   Small world : โลกใบเล็ก [หน้า 1/2]
 
 
 
 
ภาพชุด Small world ได้รับการเอื้อเฟื้อจาก

MicroAngela is a creation of Tina (Weatherby) Carvalho
of the Biological Electron Microscope Facility, (BEMF)
Part of the Pacific Biomedical Research Center
at the University of Hawaii at Manoa.
 
 
   Black Ant
 
มดดำ
   
 
มดดำเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ที่เราคุ้นเคย มีหลายตระกูล (Species) บางชนิดกินสัตว์
เป็นอาหาร บางชนิดกินแต่เฉพาะพืชเท่านั้น บางชนิดกินทุกอย่าง ไม่ว่าน้ำตาล
ไขมัน เนื้อสัตว์ และน้ำ

ลักษณะพิเศษ ของมดส่วนใหญ่คือ มีก้ามหนีบที่แข็งแรง ชอบอพยพเป็นกลุ่ม
ตั้งแต่จำนวนนับสิบจนนับหมื่น โดยมีขบวนตามกันเป็นทิวแถว ด้วยการปล่อยกลิ่น
สัญญาณทางเคมี (Chemical signal) ตลอดทางบริเวณพื้นผิว ซึ่งมดด้วยกันรับรู้
การสัมผัสจากขนหัวและขา

มดเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีผลต่อระบบนิเวศ ในหลายด้าน เช่น ช่วยขจัดซากสัตว์
ด้วยการกินเป็นอาหาร แม้กระทั่งการอพยพ เป็นการแสดงสัญญานให้เราทราบว่า
แหล่งเดิมมีปัญหาเรื่อง ความชื้นใต้ดิน เพราะฉะนั้น หากมดมิได้สร้างความเดือด
ให้เราก็ไม่ควรไปทำลายระบบนิเวศดังกล่าว
 
 
มดส่วนใหญ่มีก้ามหนีบที่แข็งแรง
 
 
มดเม็กซิกัน
 
   House Fly
 
แมลงวัน
 
  แมลงวัน Musca domestica มีโครงสร้างของอวัยวะพิเศษ ปาก จมูกแยกเผยอ
แต่รวมอยู่ในช่องเดียวกัน ดูดได้ทั้งน้ำและอากาศ จะดูดหรือกัดกินเลียอาหารด้วย
ปากเหมือนฟองน้ำหยุ่นๆ (สีเขียว) ถ้าอาหารแห้ง ก็จะทำให้เปียกชื้นด้วยการพ่น
น้ำลายก่อน หลังจากนั้นจึงดูดกิน

การลดจำนวนแมลงวัน จำเป็นต้องขจัดขยะสด ขยะที่มีกลิ่นให้ถูกวิธี แทนการใช้
สารเคมี หากจำเป็นต้องใช้วิธีดังกล่าว ควรใช้สารเคมีที่ทำจากพืช ซึ่งปัจจุบันมี
จำหน่ายทั่วไป เพื่อช่วยป้องกันการตกค้างของสารเคมีในบ้านของเราเอง โดยเรา
อาจจะกำจัดแมลงวันได้ผล ด้วยสารเคมีที่รุนแรงแต่เรามองไม่เห็น การตกค้าง
ของสารเคมีที่อันตราย ได้ในห้องนอน ห้องอาหาร ซึ่งใช้เวลานานนับเดือน หรือ
นับปีที่จะย่อยสลายได้

หากเราจะสังเกตภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำถุงพสาติกบรรจุน้ำและแขวนตามแผงลอย
ที่ขายอาหารเพื่อไล่แมลงวันได้ เหตุเพราะแมลงวันมีดวงตาใหญ่ที่มีเลนส์สะท้อน
แสงเป็นจำนวนมาก เมื่อบินผ่านเกิดการสะท้อนแสงทำให้สับสนทิศทางจึงหนีไป
 
 
ปากและจมูกเผยอแยก แต่อยู่ในช่องเดียวกัน
 
   Honey Bee
 
ภาพขวา เหล็กไนของผึ้ง
 
 
ทราบกันดีว่าผึ้งมักชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสวนดอกไม้ เพื่อหาน้ำหวานจาก
เกสรดอกไม้ และเป็นสัตว์ที่นิสัยชอบสะสมอาหารในรังของตนเอง

ยังมีบทบาทช่วยใน การผสมพืชพันธ์ของดอกไม้ โดยน้ำหวานจะถูกเก็บไว้ใน
กระเพาะด้านหน้าชั่วคราวของผึ้งงาน นำไปสะสมไว้ในรวงผึ้ง ต่อมาน้ำในน้ำหวาน
จะระเหยตัวเหลือแต่น้ำผึ้งบริสุทธิ์ ด้วยอากาศที่พัดผ่าน จนมีความหนาเป็นไข

โดยปกติผึ้งมีนิสัยหวงรังน้ำหวาน การที่เข้าไปทำลายรังผึ้ง จึงถือว่าเกิดการรุกราน
ทำให้ผึ้งต้องป้องกันตัว การมีรังผึ้งธรรมชาติ และไม่ทำลาย ช่วยให้ในบริเวณนั้นๆ
เกิดความหลากหลายของพันธ์ดอกไม้ หากขาดผึ้งในระบบนิเวศ เป็นการตัดทอน
ของการแพร่ละอองเกสร หากปล่อยให้ผึ้งอาศัยอยู่ในธรรมชาติ โดยเราไม่ไป
รุกรานผึ้งก็จะไม่ทำร้ายมนุษย์เช่นกัน
 
   Monarch Butterfly
 
ผีเสื้อขนาดใหญ่
 
 
ผีเสื้อ ขนาดใหญ่ มีลักษณะดวงตาโต มีปากจมูกยื่นออกมาเหมือนงวงสีส้มเข้ม โดยงวงดังกล่าว สามารถม้วนคลี่เข้าออกได้ เพื่อจิบน้ำหวาน มีปีกสีดำและสีส้ม

ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดนี้ มีพิษเพราะจะกิน ยางไม้จำพวกรัก แต่ไม่เป็นอันตรายต่อ
พวกเดียวกัน แต่หากนกกินผีเสื้อชนิดนี้ ทำให้ชักได้ ซึ่งนกก็รู้จักหลีกเหลี่ยงที่
ไม่กินผีเสื้อเหล่านี้
 
 
ภาพขยายปีกผีเสื้อ 75 เท่า
 
 
ภาพขยายปีกผีเสื้อ 3,500 เท่า (ซ้าย) และ 14,000 เท่า (ขวา)
 
   Fly Head
 
หัวแมลงมีขนาดดวงตาโตเกือบเท่าหัว มีหนวดยาวสีแดงบริเวณหัวและลำตัว รับประสาทสัมผัส
 
 
แมลงมีปีก เป็นแมลงกลุ่มใหญ่ ในโลกนี้เรารู้จักแมลงที่บินได้ 119,500 ตระกูล
(Species) แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วนมากจะออกหากินในเวลากลางวัน
มีดวงตาโต ด้านข้างของหัว ส่วนชนิดที่มีดวงตาปกติ ไม่โตมากอยู่ส่วนบนสุด
ของหัวก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน
 
   Fruit Fly Egg
 
แมลงไข่ผลไม้
 
 
แมลงไข่ผลไม้ จะวางไข่บนผลไม้ที่สุกงอม หรือผลไม้ที่มีเนื้ออ่อนนุ่ม โดยจะเกาะ
กินผลไม้นั้นๆ จนไข่เจริญเติบโต
 
   Stinkbug
 
แมลงปล่อยกลิ่นเหม็น
 
 
แมลงที่ปล่อยกลิ่นเหม็น กลิ่นดังกล่าวเกิดจากต่อม 2 ต่อมข้างลำตัว มีไว้สำหรับ
ขับไล่ศัตรู
 
    Mosquito
 
ยุงเป็นสัตว์ที่ทำลายความสุขของมนุษย์
 
 
ยุงในโลกมีถึง 3,450 ตระกูล (Species) มีทุกหนแห่งบนโลก จากเขตร้อนจนถึง
ขั้วโลก จากในเหมืองใต้ดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จนสูงถึง 5,500 เมตร ก็มียุงได้ เป็นสัตว์ที่ถือว่าสามารถ ทำลายความสุขของมนุษย์ได้ อย่างน่ารำคาญ และยังเป็น
ตัวแพร่เชื้อโรคอันตรายอีกด้วย เช่น มาลาเรีย

ปัญหาของยุง คงจะไม่หมดจากโลกไปง่ายๆ ทั้งโลกมีผู้คนเสียชีวิตเพราะสัตว์ขนาด
เล็กเหล่านี้ปีละนับล้านคน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในเขตร้อน จากสภาวะน้ำท่วม
ขังเป็นแหล่งสะสมยุงอย่างน่าตกใจในเมืองใหญ่ของหลายประเทศ

การลดจำนวนมีวิธีเดียวคือ ทำลายแหล่งน้ำขัง แหล่งน้ำนิ่งที่ไม่ไหล แหล่งน้ำใน
ธรรมชาติที่มีปลา และสัตว์น้ำต่างๆควรต้องร่วมกันช่วยรักษา เพื่อให้สัตว์น้ำช่วย
ขจัดยุงเป็นอาหาร เมื่อการใช้เคมีทำลายยุงอาจเป็นสิ่งที่เรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตามก็ควรใช้วิธีอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างสู่ระบบธรรมชาติ
 
    Bedbug
 
ตัวเรือด
 
  ตัวเรือด มักอาศัยอยู่กับเครื่องนอนที่ไม่สะอาด เป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงเล็กๆ ดวงตา
เล็ก ไม่มีปีก มีจมูกคล้ายจะงอยโดยจะเก็บไว้ รอจังหวะเคลื่อนไหวเจาะ เข้าสู่ผิว
หนังมนุษย์ หรือสัตว์ พร้อมปล่อยสารป้องกันเลือดแข็งตัว ขณะดูดเลือด

หมั่นนำเครื่องนอนมาตากแดดอย่างน้อย ก็จะช่วยให้แมลงเหล่านี้ลด จำนวนลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆเลย
 
   Head Louse
 
เป็นกลุ่มสัตว์ขนาดเล็กที่มีก้ามแข็งแรง
 
 
เหา หมัด โลน ไร ทั้งหมดมีขนาดที่เล็ก เช่น ปีก ดวงตาและหนวดสั้น จมูกยาว
แต่มีก้ามที่แข็งแรง สามารถกัดได้เจ็บปวด
 
   Flea With Hair
 
เหนือริมฝีปากมีแผงคล้ายหีว
 
 
หมัด ไร ที่อยู่ในเส้นผม เส้นขน ของสุนัข แมว มีลักษณะดวงตาสีเขียว หนวดยาว
สีแดง เหนือริมฝีปากมีแผงคล้ายหวีเป็นซี่ๆ

ในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง เช่นแมว สุนัข หากรักษาความสะอาดของขน และกรงที่อยู่
ของสัตว์ ก็จะช่วยขจัดปัญหาแพร่เชื้อได้ในระดับหนึ่ง

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

แสดงความคิดเห็น