ชีวิตความลับของดวงดาว ตอน : The End of Stars [หน้า 4/4]

 
   ชีวิตความลับของดวงดาว ตอน : The End of Stars [หน้า 4/4]
 
 
Crab pulsar
 
 
เป็นเรื่องเข้าใจยากเพราะ Neutron star เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่ Nuclear ใช้เวลา
นาน ความหนาแน่นสูงมาก มีความสามารถจะเร่งตนเองจากองค์ประกอบนั้นได้
จากพลังงานความร้อนของอนุภาคที่สงบนิ่ง ซึ่งทั้งหมด เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์

จากการวิเคราะห์เชื่อว่า หลังจากเร่งความร้อนต่อเนื่องไปอีก 1,000 ปี ทำให้เกิด
ความร้อน ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (Isothermal) จากลักษณะองค์ประกอบ Superfluid
(ของไหลพิเศษรวมทั้งน้ำ อากาศ) ที่อยู่ภายในมีอนุภาค Protons เป็นตัวส่งเสริม
ควบคุมแม้ในภาวะวิกฤต หากมีการเย็นตัวลงมากกว่าปกติ เพราะ Neutron star
มีพื้นผิวเปลือกที่เป็นสื่อไฟฟ้าอย่างดี

หากการเปลี่ยนวิถีชีวิต Neutron star เกิดขึ้นด้วยการหมุนรอบตัวเอง 600 รอบ
ต่อวินาที พลังงานสนามแม่เหล็ก สามารถเกิดได้จากกำลังบิด เหมือนไดโนโมปั่น
ไฟฟ้า เป็นลักษณะเช่น Pulsars (ดาวที่เป็นแหล่งพลังงานคลื่นวิทยุในจักรวาล)
เช่นเดียวกับ Crab pulsar (33 ms) และ Vela pulsar (80 ms) อย่างน้อยต้อง
ใช้เวลาล้านปี ทั้งนี้ต้องขึ้นกับแรงหมุนปั่นที่ช้าเร็ว ว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่

ถ้ามีการผลกระทบลดลงเพียงไม่กี่วัน Pulsars ยังสามารถเรียกพลังงานกลับคืน
ได้สู่ระบบปกติในครั้งแรก หากต่อไปมีปัญหาเช่นเดิม โอกาสจะยากขึ้นด้วย
กฎเกณฑ์ของ Nuclear (ในครั้งแรก) ที่เกิดจากความเร็วที่จะต้องให้พ้นจากแรง
แรงดึงดูด ซึ่งจะมีข้อแตกต่างมากขึ้น ด้วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อ Superfluid
ที่มีความสัมพันธ์กันในหลายๆประการ เป็นเหตุสู่ ความวิบัติของ Neutron star

อย่างไรก็ตาม Neutron star ที่เกิดจาก High-mass star ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า
ดวงอาทิตย์ 10 เท่า มักมีกำลังความเคลื่อนไหวต่ำ (Low angular momentum)
จึงไม่สามารถสร้างพลังงานหมุนปั่นได้ โดย Pulsars เท่าที่สำรวจพบว่าเกิดจาก
High-mass systems มีรอบหมุนมากกว่า 1,000 รอบต่อนาที

จากระบบจุดจบของดาว บางดวงสงบนิ่งที่ Neutron star ด้วยศักยน้อยกว่า
แต่บางดวงยังดิ้นรน ก้าวเข้าสู่วิถีความเป็นชีวิตดาว Pulsars และถือว่าเป็นดาว
บริสุทธิ์ หมดจด (Purely theoretical concept) ผ่านขบวนการกลั่นกรอง ยังมี
องค์ประกอบเหนือดาวในจักรวาล ทั้งมวล ด้วย Highly magnetized (สนามแม่
เหล็กพลังสูงมาก) และการหมุนปั่นอย่างรวดเร็ว แต่มีขนาดที่เล็กน้อยนิดเท่านั้น

ตลอด 40 ปีที่สำรวจ เราพบและรู้จักดาว Pulsars แล้ว 1,700 ดวง เชื่อว่ายังมีอีก
เป็นจำนวนมากกว่า ล้านล้านดวง ล่องลอยอยู่ในจักรวาล แต่ขณะนี้เรายังไม่ทราบ
จุดสิ้นสุดของ Pulsars ว่าจะมีวิถีต่อไปเป็นเช่นใด
 
 
Neutron Star 1RXS J141256.0+792204 พบว่ามีพลังงานไฟ้า บนพื้นผิวโดยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ Supernova หรือ Pulsars หรือระบบดาวคู่ เป็นการเกิดขึ้นของตนเอง
 
 
ฺBlack hole
   
 
บางกรณีเศษซากที่เหลือของ Neutron star หลังจากการระเบิดของ Supernova
ยุบตัวลงสู่ หลุมดำ (Black hole) ต่อไปในอนาคต

ข้อสรุปในเรื่องจุดจบของดวงดาว มิได้หมายความว่า ทุกอย่างได้จบสิ้นไปแล้ว
Low-mass stars จบชีวิตด้วยวิถ White dwarf star ใช้เวลาครั้งสุดท้ายเพียง
3 นาที เหลือเพียงเศษซากเพื่อ เพื่อเป็นสสารต่อเนื่องไปยังระบบอื่นในจักรวาล

Hight-mass stars จบชีวิตด้วยวิถี Neutron star บางดวงไปสู่เส้นทาง Pulsars
มีคุณภาพพลังงาน อย่างไร้เทียมทาน แม้เป็นหนทางที่เรายังทราบชัดเจนถึงจุดจบ
แท้จริง ทั้งหมดก็เป็นระบบที่พิศวงแห่งจักรวาล จากการสำรวจเพียงไม่ถึง 100 ปี
ของมนุษย์

หากเราวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง เท่าที่เราได้ศึกษาและรู้จักชีวิตดวงดาวแล้ว พบได้
ว่าวิถีชีวิตดาวไม่ได้แตกต่าง จากมนุษย์เท่าใดนัก ตั้งต้นแต่กำเนิดจนถึงบั้นปลาย
ทั้งหมดไม่ง่ายดาย ดาวที่เคยใหญ่โตมีพลังอำนาจอย่างมหาศาล วันหนึ่งเหลือ
เพียงซากศพ เป็นปุ๋ยสู่ระบบจักรวาล เฉกเช่นมนุษย์กลับคืนสู่ผืนดิน

จักรวาลทุกอย่างไม่เคยมีด้านเดียว ปรากฎผลด้านลบ และด้านบวกคู่กันเสมอ
แต่หากทั้งสองด้านมีความสมดุลยได้ ทุกอย่างที่ดำรงอยู่ราบรื่น หากมีผลกระทบ
ระบบธรรมชาติของจักรวาลก็ยังพยายามแก้ไข ให้คงอยู่ได้ต่อไปได้อีก แต่การ
ช่วยให้คงอยู่นั้น ไม่ใช่ความเป็นนิรันดร์

เชื่อว่าท้ายสุดทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลไม่ว่า ดาวดวงใด ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์
โลกและมนุษย์ เมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสม ของแต่ละสิ่งคงจะกลับคืนสู่ต้นทางโดย
ผ่านระบบหลุมดำ ซึ่งมีอยู่มากมายในจักรวาล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
 
Black hole
 
 
 
References :

The National Aeronautics and Space Administration -NASA
University of Colorado – Michigan State University
Williams College – University of California, Berkeley

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น