Islands Seen From Space : มองเกาะบนโลกจากอวกาศ

 
   Islands Seen From Space : มองเกาะบนโลกจากอวกาศ
 
 
 
เกาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสวยงามและหลายคนชอบที่จะไปท่องเที่ยว
เก็บเกี่ยวความสุขและสำรวจธรรมชาติ เพื่อพบกับความสดชื่น กลิ่นไอของทะเล
โดยทั่วไปคงสามารถเห็นเกาะ จากระดับเดียวกับพื้นผิวโลก หรือบางคนอาจมอง
เห็นขณะโดยสารเครื่องบิน ซึ่งสูงไม่กี่กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก

แต่ภาพชุดนี้ เป็นภาพถ่ายระดับสูงจากพื้นโลก โดยนักบินอวกาศและดาวเทียม
ในอวกาศที่ได้รวบรวมไว้ มีระดับความสูงจากพื้นผิวโลกหลายร้อยกิโลเมตร
คงมีน้อยคนที่จะได้เห็นจริงๆ จากบนยานอวกาศแล้วมองกลับมายังโลก

ซึ่งเกาะแต่ละแห่ง มีการก่อตัวเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ต่างกันไป เพื่อเป็นผืนแผ่นดิน
ให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ และในอนาคตอันใกล้ไม่กี่สิบปีข้างหน้า เกาะขนาดเล็กบาง
เกาะมีโอกาสหายไปจากแผนที่ จากสาเหตุการเพิ่มขึ้นของน้ำในมหาสมุทร
 
 
Atafu Atoll, Tokelau, Pacific Ocean
เกาะที่ก่อตัวจาก หินปะการัง
 
เกาะหินปะการัง Atafu มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย นักบินอวกาศจาก International Space Station]
 
 
เกาะหินปะการัง Atafu มีพื้นดินบางส่วน อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 2 เมตร
 
 
เกาะ Atafu Atoll มีขนาดกว้างราว 8 กิโลเมตร แต่มีพื้นที่เป็นแผ่นดินเพียง 2.5
ตารางกิโลเมตร เพราะตรงกลางเป็นแอ่งน้ำ มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 500 คน
เป็นเกาะขนาดเล็ก ของหมู่เกาะ Tokelau อยู่บริเวณตอนใต้ของ Pacific Ocean
ซึ่งเป็นผืนแผ่นดิน ของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

การก่อตัวขึ้นของเกาะ มีสาเหตุจากการสะสมของหินปะการัง เป็นแนวล้อมรอบ
ด้วยจำนวนมากจากภูเขาไฟ (Volcanoes) ในอดีต การเกิดขึ้น ลักษณะนี้จึงมีน้ำ
ทะเลท่วมล้นเข้าไปอยู่ด้านในของเกาะ เป็นแอ่งกะทะ

มีความไม่แน่นอนของระดับน้ำทะเล โดยมีพื้นดินที่สูงที่สุด บนเกาะเพียง 2 เมตร
เมื่อน้ำขึ้นเต็มที่ จัดว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง เชื่อว่าในอนาคต ราว 20-30
ปี ข้า่งหน้า มีแนวโน้มสูงที่ืเกาะ Atafu Atoll จะหายไปจากแผนที่ สาเหตุเพราะว่า
ปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มขึ้น
 
 
ถนนหลายหลักบนเกาะ Atafu
 
 
Onekotan Island, Russia
เกาะที่ก่อตัวจาก ภูเขาไฟระเบิด
 
เกาะ Onekotan มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย EO 1 Satellite]
 
 
ภูเขาไฟ Krenitsyn ด้านทิศใต้ของเกาะ Onekotan
 
 
เกาะ Onekotan มีขนาดความยาว 42.5 กิโลเมตร กว้างราว 10 กิโลเมตร พื้นที่
รวม 425 ตารางกิโลเมตร อยู่ในทะเล Okhotsk ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
Pacific Ocean เป็นผืนแผ่นดิน ของประเทศรัสเซีย (Russia)

การก่อตัวขึ้นของเกาะ มีสาเหตุจากการระเบิดครั้งใหญ่ ของภูเขาไฟ เมื่อ 9,000 ปี
มาแล้ว การระเบิดในครั้งนั้น ทำให้เศษซากหินเถ้า ถ่านภูเขาไฟทับถมกันยาวนาน
ต่อมาภายหลังจึงเต็มไปด้วยน้ำ ไหลเข้าล้อมรอบภูเขา Krenitzyn ที่มียอดแหลม
อยู่ด้านใน ซึ่งมีระดับความสูง 1,325 เมตร ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัยบนเกาะดังกล่าว
 
 
บริเวณตั้งแคมป์ ของนักสำรวจบนเกาะ Onekotan
 
 
Galapagos Islands, Pacific Ocean
เกาะที่ก่อตัวจาก ภูเขาไฟใต้น้ำ
 
หมู่เกาะ Galapagos มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย Landsat 7 Satellite]
 
 
เกาะ Isla Isabela ในหมู่เกาะ Galapagos
 
 
หมู่เกาะ Galapagos นับว่าเป็นเกาะสูงของภูเขาไฟใต้น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลปิด
แถบอเมริกาใต้จรดแนวเส้นศูนย์สูตร ภูเขาไฟบริเวณดังกล่าว ยังมีศักยภาพในการ
เคลื่อนไหว โดยก่อตัวขึ้นจากหินร้อนส่วนลึกภายใต้เปลือกโลก (Earth’s interior)

Isla Isabela เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะ Galapagos ทั้งหมด และคอยผลิต
ลาวาไหลท่วมออกมาที่ละน้อย โดยไหลออกมาจากปล่อง ลาดลงมาตามไหล่เขา
ปกคลุมเป็นเปลือกของภูเขาบนเกาะ ทั้งหมด คือขบวนการก่อตัวขึ้นของเกาะและ
ที่ผ่านมามีข้อมูลบันทึกแสดงไว้เมื่อ ค.ศ. 1797 ว่ามีการระเบิดของภูเขาไฟ ถึง
9 ครั้ง

หมู่เกาะ Galapagos อยู่ในบริเวณ Pacific Ocean ด้านตะวันตก ของสาธารณรัฐ
เอกวาดอร์ (Republic of Ecuador) มีความยาว 972 กิโลเมตร และมีประชากร
อาศัยอยู่ราว 23,000 คน
 
 
ถนนหลายหลักบนเกาะ San Cristóbal ซึ่งเป็น 1 ในหมู่เกาะ Galapagos
 
 
Maldives, Indian Ocean
เกาะที่ก่อตัวจาก หินปะการัง
 
หมู่เกาะ Maldives มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย Terra satellite]
 
 
บางส่วนของหมู่เกาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สวยงาม
 
 
ที่ตั้งของ หมู่เกาะ Maldives ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic
of Maldives) อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ
อินเดียและประเทศศรีลังกา

หมู่เกาะ Maldives ประกอบไปด้วยเกาะที่เกิดจาก หินปะการัง มีอาณาเขตเหนือ
จรดใต้ 820 กิโลเมตร จากตะวันออกจรดตะวันตก 120 กิโลเมตร แต่เป็นพื้นดิน
รวมเพียง 300 ตารางกิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 3 ฟุต

ขบวนการก่อตัวขึ้นของเกาะ มีสาเหตุจากการสะสมของหินปะการัง มีจำนวนหมู่
เกาะ 26 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 1,190 เกาะ มีประชากรอาศัยอยู่ 200 เกาะ ประมาณ
350,000 คน และได้รับการพัฒนาเป็นโรงแรม สำหรับนักท่องเที่ยว 74 เกาะ

เชื่อว่าในอนาคต ราว 20-30 ปี ข้า่งหน้า มีแนวโน้มสูงที่ืหมู่เกาะ Maldives จะหาย
ไปจากแผนที่ สาเหตุเพราะว่า ปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มขึ้น
 
 
หมู่เกาะ Maldives มีชื่อเสียงในเรื่องความใสของน้ำทะเล
 
 
Henrietta Island, East Siberian Sea
เกาะที่ก่อตัวจาก หินภูเขาไฟ
 
เกาะ Henrietta มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย EO 1 Satellite]
 
 
เกาะ Henrietta มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย EO 1 Satellite]
 
 
เกาะ Henrietta มีขนาดพื้นที่เป็นแผ่นดินเพียง 12 ตารางกิโลเมตร บริเวณสูงที่สุด
315 เมตร ถูกปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็งโดยรอบรัศมี 6 กิโลเมตร คล้ายทรงโดม
โดยตั้งอยู่บริเวณตะวันออกของทะเล Siberian ซึ่งเป็นผืนแผ่นดิน ของประเทศ
รัสเซีย (Russia)

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งปกคลุมราว 40 % โดยมีหินตะกอนใหม่ (Sedimentary
rocks)
อยู่ชั้นด้านใต้ ส่วนด้านล่างที่ลึกลงไปอีก เป็นลักษณะหินภูเขาไฟเก่าแก่
มีอายุ 500 ล้านปี ซึ่งเป็นสาเหตุการก่อตัวขึ้นของเกาะี้ ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัยบน
เกาะดังกล่าว
 
 
ธารน้ำแข็ง Henrietta Nesmith
 
 
Eleuthera Island, Bahamas
เกาะที่ก่อตัวจาก ตะกอนหินปูน
 
 
 
ทรายจากแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate sand) สะสมเป็นแนวยาว
 
 
เกาะ Eleuthera เป็น 1 ในหมู่เกาะซึ่งเป็นผืนแผ่นดินของ กลุ่มเครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of The Bahamas) อันประกอบด้วย เกาะ (Islands) 29 เกาะ
เกาะขนาดเล็กเกิดจากปะการัง มีทราย มีสภาพแวดล้อม (Cay) 661 เกาะ และ
เกาะเล็กๆที่เป็นหินโผล่ขึ้นกลางทะเล (Islet) 2,387 เกาะ มีตำแหน่งอยู่บริเวณ
ด้านเหนือของ Atlantic Ocean ประเทศคิวบา

สาเหตุุการก่อตัวขึ้นของเกาะ ด้วยด้านตะวันตกของเกาะ Eleuthera มีการเกิดขึ้น
ของทราย จากแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate sand) หรือ ตะกอน
หินปูนซึ่งถูกกัดเซาะจากแนวหินปะการัง ซึ่งสะสมอย่างหนาแน่นยาวถึง 110 ไมล์
โดยเกาะดังกล่าว มีประชากรอาศัยอยู่ราว 8,000 คน
 
 
ชุมชนริมชายหาดบนเกาะ Eleuthera
 
 
Lesser Sunda Islands, Indonesia
เกาะที่ก่อตัวจาก แผ่นเปลือกโลกชนกัน
 
หมู่เกาะ Lesser Sunda มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย Terra satellite]
 
 
หมู่เกาะ Lesser Sunda มีภูเขาไฟ
 
 
หมู่เกาะ Lesser Sunda ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 3 เกาะ ด้านตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งเป็นผืนแผ่นดิน ของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ส่วนที่เหลือมีขนาด
เล็ก โดยจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอินโดนีเซีย (Indonesia’s Komodo National
Park) เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน Komodo Dragon หรือ มังกรโคโมโด
บนพื้นที่ 230 ตารางไมล์

สาเหตุุการก่อตัวขึ้นของเกาะี้ และมีภูเขาไฟ (Volcanoes) เพราะแผ่นเปลือกโลก
(Tectonic plates) 2 แผ่นมาชนเกยกันเป็นแนวยาว ในบริเวณดังกล่าว
 
 
Komodo Dragon (Varanus komodoensis) หรือ มังกรโคโมโด
 
 
Hawaiian Islands, Pacific Ocean
เกาะที่ก่อตัวจาก จุดร้อนปะทุขึ้นมา จากชั้นธรณีฐานมหาสมุทร
 
หมู่เกาะ Hawaiian มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย Terra satellite]
 
 
โครงสร้างใต้ หมู่เกาะ Hawaiian เป็นฐานภูเขาขนาดใหญ่ลึกลงไปใต้มหาสมุทร
 
 
หมู่เกาะ Hawaiian เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 8 เกาะ ส่วนที่
เหลือ เป็นเกาะหินปะการัง และเกาะขนาดเล็ก อยู่บริเวณ ตอนเหนือของ Pacific
Ocean มีจำนวนของ ประชากรราว 1,300,000 คน

การก่อตัวของเกาะและมีภูเขาไฟ (Volcanoes) เพราะภูเขาไฟที่อยู่เหนือบริเวณ
Hotspot ซึ่งเป็นจุดร้อนปะทุขึ้นมา จากชั้นธรณีฐานมหาสมุทร ในชั้นเนื้อโลกซึ่ง
ลึกลงไปราว 3,000 กิโลเมตร จากเปลือกโลก เป็นตัวสนับสนุนให้ปะทุต่อเนื่อง
นำพาวัตถุดิบออกมาสู่ผิวโลกอย่างยาวนาน

ดังนั้นทั้งหมดของเกาะ คือ ยอดของภูเขาไฟใต้น้ำ ที่โผล่ขึ้นมาเหนือมหาสุมทร
ภูเขาไฟใต้น้ำดังกล่าวเรียกว่า Hawaiian-Emperor โดยเชื่อมต่อยาวเป็นเทือก
เขาใต้ทะเล (Seamount chain)
 
 
หมู่เกาะ Hawaiian คือ ยอดของภูเขาใต้น้ำ ที่โผล่ขึ้นมาเหนือมหาสุมทร
 
 
Alejandro Selkirk Island, South Pacific Ocean
เกาะที่ก่อตัวจาก จุดร้อนปะทุขึ้นมา จากชั้นธรณีฐานมหาสมุทร
 
เกาะ Alejandro Selkirk มองจากอวกาศ [ถ่ายโดย Landsat 7 Satellite]
 
 
เกาะ Alejandro Selkirk มีความสูงเทียบถึงชั้นเมฆ Stratocumulus
 
 
เกาะ Alejandro Selkirk เป็นเกาะขนาดเล็ก ทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 11 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก จรดทิศตะวันตกยาว 4 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 44.6 ตารางกิโลเมตร
โดยเป็นอยู่ในกลุ่มของเกาะ Juan Fernandez ของชายฝั่งประเทศชิลี (Chile)

แม้เป็นเกาะขนาดเล็ก แต่มีความสูงมากราว 5,000 ฟิต โดยความสูงดังกล่าวนั้น
เทียบถึงชั้นเมฆ Stratocumulus (เมฆชั้นต่ำใกล้ผิวโลก) การมองจากอวกาศจะ
เห็นเมฆหมุนวนเป็นเส้นทาง คล้ายลมวนรอบๆเหนือยอดเขาบนเกาะ ซึ่งเป็นการ
แสดงการไหลของอากาศ

จากการสำรวจอายุหินบนเกาะดังกล่าว พบว่า มีอายุน้อย ราว 1-2 ล้า่นปี ซึ่งเชื่อ
ว่าเป็นอายุของเกาะนี้ โดยมีการกัดเซาะจากสภาพอากาศน้อย สาเหตุการก่อตัว
ของหมู่เกาะในบริเวณนี้ เกิดจาก ภูเขาไฟ (Volcanoes) ที่อยู่เหนือ Hotspot จุด
ร้อนปะทุขึ้นมาจากชั้นธรณีฐานมหาสมุทร ในชั้นเนื้อโลกลึกลงไปราว 3,000 กม.
จากเปลือกโลก เป็นตัวสนับสนุนโดยมี การเชื่อมต่อกันของแนวสันเขาใต้ทะเล
 
 
เกาะ Alejandro Selkirk มีหน้าผาสูง 1,000 - 1,300 เมตร
 
 
Millennium Island, Republic of Kiribati, South Pacific Ocean
เกาะที่ก่อตัวจาก หินปะการัง
 
 
 
เกาะในเขตร้อน แถบ Pacific Ocean เริ่มประสบปัญหาน้ำทะเลเน่า จากสาเหตุปะการังตาย
 
 
เกาะ Millennium เป็นผืนแผ่นดินของ สาธารณรัฐคิริบาตี (Republic of Kiribati)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะปะการัง 32 เกาะ อยู่บริเวณ Pacific Ocean เขตร้อนตอน
กลาง ใกล้เส้นศูนย์สูตร

การก่อตัวขึ้นของเกาะ มีสาเหตุจากการสะสมของหินปะการัง ซึ่งเป็นแนวล้อมรอบ
ด้วยจำนวนมากจาก ภูเขาไฟ (Volcano) ในอดีต โดยลักษณะนี้จึงมีน้ำทะเลท่วม
ล้นเข้าไปอยู่ด้านในของเกาะ เป็นแอ่งกะทะ

แต่กรณีของ เกาะ Millennium ปัจจุบันเกิดการเน่าเสียของน้ำอย่างรุนแรง สะสม
เป็นแอ่งภายในเกาะมีกลิ่นเหม็น จากสาเหตุปะการังเสื่อมสภาพ และระดับน้ำทะเล
ได้เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ อพยพออกไปสิ้น
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น