Small world : โลกใบเล็ก [หน้า 2/2]

 
   Small world : โลกใบเล็ก [หน้า 2/2]
 
   Bacteria
 
แบคทีเรียบางชนิด รับประทานได้และมีประโยชน์ต่อร่างกาย
   
 
แบคทีเรีย ขนาดประมาณ 0.2-10 micrometers (1 micrometer = 1/25,000 นิ้ว)
พบได้ในอากาศ ดิน น้ำทะเล น้ำสะอาด น้ำพุร้อน ต้นไม้ ในสัตว์ทุกประเภท

แม้ในตัวของเราก็มีแบคทีเรีย อาหารหลายอย่าง เรารับประทานอย่างเอร็ดอร่อย
มีแบคทีเรียผสมอยู่ เช่น Cheese, Yogurt

ในโลกมีแบคทีเรีย อยู่ประมาณ 4,000 ตระกูล (Species) บางชนิดมีภัยอันตราย
ต่อชีวิต บางชนิดมีประโยชน์ ต่อสัตว์และมนุษย์
 
 
Leptospira ลักษณะมีเส้นคดเป็นวง ชนิดนี้อาศัยอยู่กับสัตว์และมนุษย์
สามารถที่จะแพร่เชื้อผ่าน น้ำหรือระบบปัสสาวะ เช่น โรคฉี่หนู โรคฉี่แพะ
 
 
Pleuromamma ลักษณะมีเปลือกขนาดเล็ก หนวดยาว จะลอยหาอาหารอยู่บนแนวคลื่นในทะเล
 
 
Streptococcus แบคทีเรีย ตระกูลเชื้อโรค อยู่ติดต่อกันเป็นลูกโซ่
มีประมาณ 200 ตระกูล (Species) พบในลำคอและปอด สามารถทำลายด้วยยาปฏิชีวะนะ
 
   Paramecium
 
ช่วยทำความสะอาดระบบของโลก ด้วยการย่อยสลาย
 
 
มีเซลล์เดียว Protozoa เป็นชนิดมีขนพบในน้ำ ในดินทั่วไป คุณสมบัติช่วยทำความ
สะอาดน้ำและดิน โดยการช่วยย่อย ละลาย สิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อย ด้วยขนบริเวณ
ปากและแก้ม มีการเคลื่อนตัวเป็นจังหวะด้วยความเร็ว 1 ม.ม.ต่อวินาที ถือว่าเร็วที่
สุดในสัตว์เซลล์เดียว
 
 
Paramecium อีกชนิดที่มี ช่องท้องเปิดเป็นปากดูดกลืนอาหาร ด้วยระบบย่อยที่เล็กจิ๋ว
 
 
Black smoker hydrothermal vent (ควันดำจาก ช่องระบายความร้อน) บริเวณแหล่งน้ำร้อนลึก
ลงไปในเปลือกโลก พบ Bacteria มากกว่า 25,000 ตระกูล จากจำนวนที่มีอยู่ 60,000 ชนิด
 
   Bacterium
 
แบคทีเรียชนิดที่เป็นพืช
 
 
แบคทีเรียชนิดที่เป็นพืช ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ สามารถเจริญเติบโตได้
ในสภาพแวดล้อมต่างๆกัน มีมากมายหลายประเภท บางชนิดอยู่บนในน้ำแข็ง
บางชนิดพบในบ่อน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด บางชนิดพบในบ่อน้ำมัน
บางชนิดพบในตัวเราเอง
 
   Mold on Bread
 
เชื้อราบนขนมปัง
 
 
เชื้อราบนขนมปัง เกิดจากความชื้น ลักษณะเกิดเป็น Sporangia (หน่วยของสัตว์
หรือต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้) มีสีเขียวอมเหลืองเรียกว่า Spores

เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สามารถปลิวฟุ้งกระจายไปในอากาศสู่ที่อื่นได้ ลักษณะเหมือน
เส้นด้ายคล้ายลำต้น (Hyphae) ปะติดปะต่อเป็นใย เป็นการเติบโตและขยายพันธ์

หากพบเชื้อราบนอาหาร ไม่ควรรับประทานหรือแบ่งทิ้ง ควรทิ้งทั้งหมด เนื่องจาก
หากเกิดเชื้อราแล้ว Spores แพร่กระจายไปทั่ว ซึ่งเรามองไม่เห็นเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงแหล่งสะสมเชื้อรา จากภาชนะในร้านอาหาร เช่น ภาชนะที่
ใส่เครื่องปรุงรส โดยเฉพาะถั่วลิลง ตะเกียบไม้ไผ่ที่ใช้ซ้ำ เป็นต้น
 
 
เชื้อราบน Romano cheese มีสีน้ำเงินเรื่อๆ อมเขียว
 
   Bathroom
 
ภาพถ่ายแสดงให้เห็นสิ่งต่างๆขนาดเล็กๆ สะสมที่พื้นห้องน้ำ
 
 
ห้องน้ำอย่าคิดว่า ไม่มีฝุ่น สิ่งของหลายอย่างที่ใช้ในห้องน้ำเป็นตัวสะสมฝุ่น เช่น
ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ เศษผิวหนังของเราเอง เศษเส้นผม เศษแมลงที่บินผ่าน
เข้าไปเกสรดอกไม้ เศษหินทรายเล็กๆ เขม่นไอพิษ จากถนนหน้าบ้าน และ
แบคทีเรีย รวมแล้วเป็นแหล่งสะสมทั้งเชื้อโรค และฝุ่น

การป้องกันเชื้อโรคในห้องน้ำ หรือห้องที่อับชื้นควรให้แสงแดด ส่องผ่านเข้าไปถึง
จะเป็นการลดจำนวนการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างได้ผล โดยไม่จำเป็นต้องใช้
น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยครั้ง เพราะแบคทีเรียถูกแสงแดดฆ่าก็เพียงพอแล้ว

ทั้งนี้รวมถึงภายในรถยนต์ ก็เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคลักษณะเดียวกับห้องน้ำเช่นกัน
ด้วยปัญหามีความชื้นอับ ควรฆ่าเชื้อโรคด้วย การเปิดประตูรถใ ห้แสงแดดส่อง
เข้าไปบ้าง สามารถจะช่วยลดสภาวะ การเกิดโรคติดเชื้อได้
 
   Shower
 
เห็ดรา มักเกิดตามมุมห้องน้ำ ห้องครัวที่อับชื้น
 
 
ในบริเวณมุมต่างๆของห้องน้ำที่อับชื้น เป็นแหล่งการเกิดเชื้อราได้ง่าย หากมีความ
ชื้นเพียงพอ มักจะเป็นชนิดที่มีสีดำส่วนใหญ่ เรียกว่า Mildew (เห็ดรา)

ควรให้มีการถ่ายเท สภาพอากาศดังกล่าว โดยให้แสงแดดส่องถึง สำหรับในห้อง
ครัวควรทำความสะอาด ปากขวดซอส ปากขวดน้ำปลา ด้วยการผึ่งแดดบ้างเพราะ
เป็นแหล่งก่อเห็ดราเรามักจะไม่สังเกตเห็น
 
   Cobweb
 
ใยแมงมุม
 
 
ใยแมงมุม ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามซอกมุม เท่ากับเป็นกับดักฝุ่นละออง มีอนุภาพ
ขนาดเล็กมากมายที่เข้าไปติดกับ โดยเฉพาะเศษฝุ่นเล็กๆ นานเข้าก็จะเพิ่มปริมาณ
มีผลเป็นแหล่งเก็บเชื้อโรคในบ้านเรือน เป็นปัญหาต่อสุขภาพ
 
    Pollen
 
เกสรดอกชบา
 
 
เกสรดอกไม้ มีลักษณะเป็นเม็ดก้อน ขนาดเล็กประมาณ 0.01 - 0.5 ม.ม. รอบๆ
ถูกห่อหุ้มด้วย ผนังเกสรที่มีรูปลักษณ์ต่างๆกันไป การปลิวของละอองเกสรใน
อากาศมีผลต่อระบบการหายใจ แต่ไม่ควรนำดอกไม้มาสูดดมใกล้จมูกโดยตรง
เพราะละอองเกสรที่เบาบาง จะถูกดูดเข้าสู่ระบบหายใจได้ทำให้ระคายเคือง
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น